Czy poszczenie jest bezpieczne i zdrowe? O oczyszczaniu, głodówkach i postach słów kilka

Badania pokazują, że ludzki organizm jest idealnie przystosowany do głodu, wszak nasi przodkowie nierzadko zmagali się z brakiem pożywienia. Dziś niewielu z nas pamięta, czym jest głód ani głodówka lecznicza, nieustanne jedzenie stało się niejako elementem naszej kultury i rozrywki, a coraz rzadziej pełni swą pierwotną rolę – zaspokajanie głodu Dowiedz się więcej…