REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu „Jak wykorzystać strączki?” organizowane przez Tu Kokoszka Dziobała


Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest ,Tu Kokoszka Dziobała” Marietta Kokoszka, ul. Wólczyńska 7 lok 103, 0-908 Warszawa. NIP: 118-179-57-41
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/Tukokoszkadziobala (zwanej dalej “strona na Facebooku”)
Warunki uczestnictwa
5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie (zaznaczenie „lubię to”) strony na Facebooku.
8. Konkurs trwa od 10.02.2021 r. do 18.02.2021 r. do godziny: 15:00
9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 19.02.2021r. za pośrednictwem strony na Facebooku.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
Zadanie konkursowe
11. Zadanie konkursowe polega na podaniu najciekawszego sposobu najciekawszy sposób na wykorzystanie strączków w kuchni.
12. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.
13. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz, który ich zdaniem jest najbardziej kreatywny, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.
Nagroda
15. Nagrodą w konkursie jest: 1 dzień dowolnie wybranej diety z cateringu Tu Kokoszka Dziobała.
16. Nagrodę dostarczymy pod drzwi Zwycięzcy w uzgodnionym terminie.
17. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.04.2021 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie na Facebooku.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
Reklamacje
22. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać mailowo (kontakt@tukokoszka.pl) w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana mailowo na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”.
25. Reklamacje rozpatrywane będą mailowo w terminie 30 dni.
Postanowienia końcowe
26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
27. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie na Facebooku.

Zdrowe diety od Tu Kokoszki

Wybierz swoją dietę
Hashimotko

Hashimotko to dieta zaprojektowana z myślą o osobach z problemami tarczycy. To opcja wegańska, bez glutenu, soi oraz cukru. Dodatkowo wykluczamy warzywa psiankowe, ryż oraz kładziemy nacisk na dobre węglowodany. 

Rozdzielna

W diecie rozdzielnej zakłada się niełączenie ze sobą produktów pochodzących z różnych grup (neutralna, białkowa, węglowodanowa), ze względu na różny czas trawienia. Polecana podczas redukcji zbędnych kilogramów. Wegańska, bezglutenowa, bez soi i bez cukru. 

Sportowa "Ruszam tyłek"

Odpowiednio zbilansowana dieta wegańska z dodatkową ilością białka, dla tych, którzy potrzebują go więcej. Smaczne i bogate w produkty o wysokiej zawartości białka posiłki, bez glutenu, soi, cukru oraz sztucznych dodatków. 

Poza dietami, znajdziesz u nas świetne oliwki i inne smaczne produkty - oferta wciąż się rozrasta!

Tylko sprawdzone, zdrowe produkty. Wszystkie bez oprysków chemicznych, bez stymulatorów wzrostu, bez modyfikacji genetycznej, bez glutenu.