,,Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”

Hipokrates